Redningsskøytene er uunnværlige for sjøsikkerheten langs den norske kysten. Siden 1891 har de reddet over 6300 mennesker fra drukningsdøden på havet. Redningsskøytene betjener rundt 60 stasjoner langs hele kysten, og behovet for beredskap og plassering av redningsskøytene endrer seg gjennom hele året. Redningsselskapet og hovedredningssentralene samarbeider om å ha rett redningsskøyte på rett sted til enhver tid.

Du kan delta i dette arbeidet – start din egen innsamling her.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close